โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ :
http://www.suneegrandhotel.com/

The conference will take place in the meeting rooms on the 5th Floor.