อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ก่อน 16 มิถุนายน 2561)

ลงทะเบียนปกติ

(หลัง 16 มิถุนายน 2561)

อาจารย์/บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษา 1,600 บาท 2,100 บาท

วิธีการลงทะเบียน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ อีเมล์ nittaya@as.nida.ac.th หรือasconf@as.nida.ac.th หรือโทรสาร หมายเลข 02-374-4061

**มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โทร.02-727-3046 **

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่นี่ :

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมและหนังสืออนุมัติจัดประชุมวิชาการ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่: